Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी १० दिने टिपिडी तालिम

१.jpg
टिपिडी तालिम
एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिममा सहजकरीकरण गर्न् हुदै शाखा अधिकृत श्री शिवशंकर प्रसाद चौधरी
२.jpg
टिपिडी तालिम
शिक्षा तालिम केन्द्र बारामा हाल संचालन भइरहेकाे एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमका सहभागीहरु
३.jpg
टिपीडि तालिम
शिक्षा तालिम केन्द्र बारामा हाल संचालन भइरहेकाे एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी तालिमका सहभागीहरु
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-17 06:10:18
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers