Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-10-03 आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी १० दिने टिपिडी तालिम
2 महिना अगाडी
2079-10-03 आधारभूत तह कक्षा (४-५) का शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिम निकट भविष्यमा शिक्षा तालिम केन्द्र बारामा सञ्चालन हुने भएकाे छ ।
2 महिना अगाडी
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-30 सिरहा र सप्तरी जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको TPD प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-30 सिरहा र सप्तरी जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको शिक्षक पेसागत विकास TPD तालिमको नतिजा प्रकाशन
6 महिना अगाडी
2079-05-30 सिरहा जिल्लाका माध्यमिक तह गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन
6 महिना अगाडी
2079-05-29 सुनाई/दृष्टि/बोलाइ/बहिरा र सुस्तश्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालवालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास (TPD) प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-28 माध्यमिक तह (११-१२) का नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-27 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT TPD Phase II - Digital Literacy) पाठयक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइका लागि टिपिडी तालिमको नतिजा ( तालिम सञ्चालन स्थान : श्री नमूना मा वि चोहर्वा, सिरहा)
6 महिना अगाडी
2079-05-27 माध्यमिक तह (११-१२) का अंग्रेजी नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा (तालिम सञ्चालन स्थान : मा वि सिरहा चोहर्वा सिरहा)
6 महिना अगाडी
2079-05-26 माध्यमिक तह गणित विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन (जिल्ला: धनुषा र महोत्तरी)
6 महिना अगाडी
2079-05-24 सिरहा जिल्लाका माध्यमिक तहका विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको लागि TPD प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-24 सिरहा र सप्तरी जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको TPD तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-24 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-24 सिरहा जिल्लाका वालविकास शिक्षक/स.का. हरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-22 माध्यमिक तह (११-१२) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास TPD प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-22 माध्यमिक तह (११-१२) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास TPD प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2079-05-22 माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरुका लागि १० दिने प्र.अ. नेतृत्व विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन
6 महिना अगाडी
2079-05-22 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन
6 महिना अगाडी
2079-05-22 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) सर्लाही जिल्लाका शिक्षकहरुको अंग्रेजी विषयको टिपिडी तालिमको नतिजा
6 महिना अगाडी
2078-09-07 होम स्लाइडर
2078-09-07
2078-09-07 सम्पर्क
2078-09-07
2078-09-07 डाउनलोडहरु
2078-09-07
2078-09-07 तालिम गतिविधिहरु
2078-09-07
2078-09-07 सूचनाहरु
2078-09-07
2078-09-07 संगठनात्मक संरचना
2078-09-07
2078-09-07 कर्मचारी विवरण
2078-09-07
2078-09-07 परिचय
2078-09-07
2078-09-06 हाम्रो बारे
2078-09-06
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-12-12 07:56:08
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers