Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-07-15 शिक्षा तालिम केेन्द्र बाराको आ व २०७९।०८० को स्थिति प्रतिवेदन
3 महिना अगाडी
2080-06-26 रोष्टर प्रशिक्षक सूचिकरण तथा अभिमुखिकरण सम्बन्धी सूचना
4 महिना अगाडी
2080-06-12 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०२।२४ देखि २०८०।०३।०१ गते सम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पब्लिक मा.वि. मलंगवा, सर्लाही
5 महिना अगाडी
2080-06-03 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का जेनरिक विषयका शिक्षकहरुको लागि १०+५ दिने टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०२।२२ देखि २०८०।०२।३१ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-28 टिपिडी तालिम प्रमाणपत्रको लागि आवेदन फारम
5 महिना अगाडी
2080-05-28 सुनाई सम्बन्धी अपाङगता भएका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति - २०८०।०२।०१ देखि २०८०।०२।१० गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान - श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-28 आधारभूत तह (कक्षा ४-८) का शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०२।०१ देखि २०८०।०२।१० गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री आधारभूत विद्यालय थानगाछी, राजविराज, सप्तरी
5 महिना अगाडी
2080-05-28 आधारभूत तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको लागि जेनरिक विषयको टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।३१ देखि २०८०।०२।०९ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-28 माध्यमिक तह (९-१०) का नेपाली विषयका शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति : २०८०।०१।१५ देखि २०८०।०१।२४ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-28 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का गणित विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।१२ देखि २०८०।०१।२१ गतेसम्म- तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री नमूना मा.वि. गरुडा, रौतहट ।
5 महिना अगाडी
2080-05-26 रोष्टर प्रशिक्षकमा सूचिकृत हुने सूचना
5 महिना अगाडी
2080-05-19 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का नेपाली विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।१० देखि २०८०।०१।१९ गतेसम्म- तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप जनकपुरधाम ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।०४ देखि २०८०।०१।१५ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको लागि अंग्रेजी विषयको टिपिडी तालिम नतिजा - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१२।२६ देखि २०८०।०१।०६ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि.ज्ञानकुप, जनकपुरधाम, धनुषा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ४-८) का शिक्षकहरुको लागि नेपाली विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।११।१२ देखि २०७९।११।२१ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का शिक्षकहरुको लागि अंग्रेजी विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।११।०८ देखि २०७९।११।१७ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान, सिरहा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ४-८) का शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।२७ देखि २०७९।११।०७ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
5 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह(कक्षा ४-५) का शिक्षकहरुको लागि प्रमाणिकरण टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।१५ देखि २०७९।१०।२४ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, कलैया, बारा
5 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुका लागि एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।०२ देखि २०७९।१०।११ गतेसम्म
5 महिना अगाडी
2080-05-11 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको गणित विषयको टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन -तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०९।२७ देखि २०७९।१०।०६ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान, सिरहा
6 महिना अगाडी
2080-05-11 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुका लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०९।२४ देखि २०७९।१०।०३ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम धनुषा
6 महिना अगाडी
2080-05-09 माध्यमिक तह (कक्षा ९ -१०) का गणित विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।२८ देखि २०७९।०९।०८ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम
6 महिना अगाडी
2080-05-08 आधारभूत तह (कक्षा १-३) एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।१९ देखि २०७९।०८।२८ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि., लहान, सिरहा
6 महिना अगाडी
2080-05-08 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन- तालिम सञ्चालन मिति : २०७९।०८।१६ देखि २०७९।०८।२५ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि., लहान, सिरहा
6 महिना अगाडी
2080-05-08 आधारभूत तह (कक्षा १-३) एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान : श्री याज्ञवल्क्य सस्कृत मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।१४ देखि २०७९।०८।२३ गतेसम्म
6 महिना अगाडी
2080-05-04 आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान सिरहा, तालिम संचालन मिति :- २०७९।०८।१९ देखि २०७९।०८।२८
6 महिना अगाडी
2080-04-32 टिपिडी तालिमको लागि Online सहभागी छनौट फारम
6 महिना अगाडी
2080-04-32 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको लागि १०+५ दिने एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा
6 महिना अगाडी
2080-04-32 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको लागि १०+५ दिने एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा
6 महिना अगाडी
2080-02-27 माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुका लागि सामाजिक तथा जीवनोपयोगी सिप विषयको टिपिडी तालिम परिपत्र
8 महिना अगाडी
2080-02-15 कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुको लागि नेपाली विषयको टिपिडी तालिमको मिति संशोधन सम्बन्धी पत्राचार
9 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० का शिक्षकहरुको लागि नेपाली विषयको टिपिडी तालिम
9 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको लागि ५ दिने ICT तालिम सप्तरी
9 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको लागि ५ दिने ICT तालिम सिरहा
9 महिना अगाडी
2080-01-29 निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम राजविराज सप्तरी
9 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तह कक्षा ९ र १० का अनिवार्य विषय वाहेक जेनरिक टिपिडी तालिम
9 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तह कक्षा ११ देखि १२ का सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम
9 महिना अगाडी
2080-01-29 स्थानिय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकृतहरुको लागि ५ दिने तालिम
9 महिना अगाडी
2079-10-03 आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी १० दिने टिपिडी तालिम
2079-10-03
2079-10-03 आधारभूत तह कक्षा (४-५) का शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिम निकट भविष्यमा शिक्षा तालिम केन्द्र बारामा सञ्चालन हुने भएकाे छ ।
2079-10-03
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
2079-06-05
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
2079-06-05
2079-06-05 सिरहा जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा
2079-06-05
2079-05-30 सिरहा र सप्तरी जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) गणित विषयका शिक्षकहरुको TPD प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
2079-05-30
2079-05-30 सिरहा र सप्तरी जिल्लाका आधारभूत तह (कक्षा ६-८) विज्ञान विषयका शिक्षकहरुको शिक्षक पेसागत विकास TPD तालिमको नतिजा प्रकाशन
2079-05-30
2079-05-30 सिरहा जिल्लाका माध्यमिक तह गणित विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणीकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन
2079-05-30
2079-05-29 सुनाई/दृष्टि/बोलाइ/बहिरा र सुस्तश्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालवालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास (TPD) प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
2079-05-29
2079-05-28 माध्यमिक तह (११-१२) का नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
2079-05-28
2079-05-27 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT TPD Phase II - Digital Literacy) पाठयक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइका लागि टिपिडी तालिमको नतिजा ( तालिम सञ्चालन स्थान : श्री नमूना मा वि चोहर्वा, सिरहा)
2079-05-27
2079-05-27 माध्यमिक तह (११-१२) का अंग्रेजी नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा (तालिम सञ्चालन स्थान : मा वि सिरहा चोहर्वा सिरहा)
2079-05-27
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-11-17 06:10:18
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers