Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-05-19 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का नेपाली विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।१० देखि २०८०।०१।१९ गतेसम्म- तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप जनकपुरधाम ।
7 महिना अगाडी
2080-05-16 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०८०।०१।०४ देखि २०८०।०१।१५ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
7 महिना अगाडी
2080-05-16 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको लागि अंग्रेजी विषयको टिपिडी तालिम नतिजा - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१२।२६ देखि २०८०।०१।०६ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि.ज्ञानकुप, जनकपुरधाम, धनुषा ।
7 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ४-८) का शिक्षकहरुको लागि नेपाली विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।११।१२ देखि २०७९।११।२१ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
7 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का शिक्षकहरुको लागि अंग्रेजी विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।११।०८ देखि २०७९।११।१७ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान, सिरहा ।
7 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-09 22:48:04
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers