Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2079-05-29 सुनाई/दृष्टि/बोलाइ/बहिरा र सुस्तश्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालवालिकालाई शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेसागत विकास (TPD) प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
2079-05-29
2079-05-28 माध्यमिक तह (११-१२) का नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा
2079-05-28
2079-05-27 सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT TPD Phase II - Digital Literacy) पाठयक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइका लागि टिपिडी तालिमको नतिजा ( तालिम सञ्चालन स्थान : श्री नमूना मा वि चोहर्वा, सिरहा)
2079-05-27
2079-05-27 माध्यमिक तह (११-१२) का अंग्रेजी नेपाली र सामाजिक तथा जिवनोपयोगी सिप विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी तालिमको नतिजा (तालिम सञ्चालन स्थान : मा वि सिरहा चोहर्वा सिरहा)
2079-05-27
2079-05-26 माध्यमिक तह गणित विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन (जिल्ला: धनुषा र महोत्तरी)
2079-05-26
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-09 20:43:43
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers