Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा ४-८) का शिक्षकहरुको लागि सामाजिक विषयको टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।२७ देखि २०७९।११।०७ गतेसम्म - तालिम संचालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, बारा ।
7 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह(कक्षा ४-५) का शिक्षकहरुको लागि प्रमाणिकरण टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।१५ देखि २०७९।१०।२४ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री शिक्षा तालिम केन्द्र, कलैया, बारा
7 महिना अगाडी
2080-05-16 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुका लागि एकिकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।१०।०२ देखि २०७९।१०।११ गतेसम्म
7 महिना अगाडी
2080-05-11 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का शिक्षकहरुको गणित विषयको टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन -तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०९।२७ देखि २०७९।१०।०६ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान, सिरहा
7 महिना अगाडी
2080-05-11 आधारभूत तह (कक्षा ६-८) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुका लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०९।२४ देखि २०७९।१०।०३ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम धनुषा
7 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-09 22:11:53
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers