Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-04-32 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको लागि १०+५ दिने एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा
8 महिना अगाडी
2080-04-32 आधारभूत तह (कक्षा १-३) मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको लागि १०+५ दिने एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी शिक्षक पेसागत विकास प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान :- शिक्षा तालिम केन्द्र बारा
8 महिना अगाडी
2080-02-27 माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुका लागि सामाजिक तथा जीवनोपयोगी सिप विषयको टिपिडी तालिम परिपत्र
10 महिना अगाडी
2080-02-15 कक्षा ११ र १२ का शिक्षकहरुको लागि नेपाली विषयको टिपिडी तालिमको मिति संशोधन सम्बन्धी पत्राचार
10 महिना अगाडी
2080-01-29 माध्यमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको लागि ५ दिने ICT तालिम सप्तरी
11 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-09 22:48:04
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers