Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय

शिक्षा तालीम केन्द्र , बारा

बारा, नेपाल

सूचना


मिति सूचना विवरण फाईलहरु एक्सन
2080-05-09 माध्यमिक तह (कक्षा ९ -१०) का गणित विषयका शिक्षकहरुको लागि टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।२८ देखि २०७९।०९।०८ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री याज्ञवल्क्य मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम
7 महिना अगाडी
2080-05-08 आधारभूत तह (कक्षा १-३) एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।१९ देखि २०७९।०८।२८ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि., लहान, सिरहा
8 महिना अगाडी
2080-05-08 माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) का अंग्रेजी विषयका शिक्षकहरुको टिपिडी प्रमाणिकरण तालिमको नतिजा प्रकाशन- तालिम सञ्चालन मिति : २०७९।०८।१६ देखि २०७९।०८।२५ गतेसम्म - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि., लहान, सिरहा
8 महिना अगाडी
2080-05-08 आधारभूत तह (कक्षा १-३) एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी तालिमको नतिजा प्रकाशन - तालिम सञ्चालन स्थान : श्री याज्ञवल्क्य सस्कृत मा.वि. ज्ञानकुप, जनकपुरधाम- तालिम सञ्चालन मिति :- २०७९।०८।१४ देखि २०७९।०८।२३ गतेसम्म
8 महिना अगाडी
2080-05-04 आधारभूत तह कक्षा १ देखि ३ एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी टिपिडी तालिम - तालिम सञ्चालन स्थान :- श्री पशुपति आदर्श मा.वि. लहान सिरहा, तालिम संचालन मिति :- २०७९।०८।१९ देखि २०७९।०८।२८
8 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-01-09 20:43:43
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers